Aflæsning

Vi bruger fjernaflæsning.

Hammerum Vand sender ikke aflæsningskort ud.

Vi aflæser din vandmåler for dig den 31. december, hvert år.