Kontrol af vandmålere

Vi har et lovpligtigt kontrolsystem, baseret på stikprøvekontrol, til kontrol af vandmålere i Hammerum Vand.
Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget er korrekt.

De vandmålere som monteres er alle typegodkendte og verificerede på fabrikken. Dette betyder, at målerne overholder myndighedernes krav og at målerne er testet på laboratorium.

Du har derfor god sikkerhed for, at den måler vi sætter op hos dig måler rigtigt når den bliver sat op. For at sikre, at målerne ikke på et senere tidspunkt måler forkert, fører vi løbende kontrol med vores målere i drift.

Du er altid velkommen til at få testet den opsatte vandmåler på laboratorium, hvis du mener at vandmåleren måler forkert. Ligger målerens nøjagtighed udenfor det acceptable niveau, betaler vi for testen og regulerer dit forbrug. Ligger målerens nøjagtighed derimod indenfor det accepterede niveau, vil vi fremsende en regning for testen. Alle test udføres af et akkrediteret målerlaboratorium.

Selve kontrolsystemet kan udleveres ved henvendelse til vandværket. 

Udskiftning
Det er grundejerens ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. Selve vandmåleren er Hammerum Vands ejendom. Den øvrige vandinstallation på ejendommen er ejerens ansvar.

Inden vi kommer på besøg er det derfor dit ansvar at sørge for, at der kan lukkes for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis din vandinstallation ikke er i orden, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at reparere installationen. Dette arbejde udføres ikke af vandværket.


Ligeledes er det dit ansvar, at sørge for plads omkring måleren, når denne skal udskiftes. Vaskemaskiner, møbler o.a. skal derfor flyttes inden vi
kommer for at skifte måleren.

Typer af vandmålere
Vi benytter udelukkende elektroniske Kamstrup vandmålere.

Vandmåleren årsaflæses af vandværket, hvert år den 31. december.