Vandmåler

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Hammerum Vand ejer vandmålerne og vi har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

 

Det er slet ikke svært at tjekke sin egen vandmåler og så du kan også undgå at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug er dyrt og derfor er det en god idé at kontrollere din vandmåler regelmæssigt.

Måleren kontrolleres når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det må der ikke være flow i venstre display. Hvis der er flow løber der stadig vand gennem måleren.

Hvis du vil vide mere og læse hvordan måleren bliver testet, så klik på Kontrol af vandmålere.

 

En person bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen. Det er ca. 40 m3 om året.

Hvis forbruget er blevet for højt kan følgende råd måske give dig lidt inspiration.

Bad
Tag et brusebad i stedet for et karbad, og du sparer typisk over 100 liter vand. 

Skift til sparebruser og vandforbruget til bad bliver næsten halveret.

Toilet
Installer et vandbesparende toilet med dobbelt skyl. Du sparer ca. 10 liter vand pr. skyl.

Få cisternen repareret hvis den er utæt. Hvis toilettet løber så meget at der konstant er uro på overfladen, bruger du op til 1.100 liter vand i døgnet.

Vandhane
Reparer en løbende vandhane, og du sparer op til 270 liter i døgnet. 

Opvask
Vask op i balje i stedet for at lade vandet løbe. En vandhane der løber bruger ca. 16 liter i minuttet. En A-mærket opvaskemaskine bruger kun den mængde vand, som du bruger på et minut til opvask under rindende vand.

Vasketøj
Ved at udskifte den gamle vaskemaskine til en ny A-mærket kan du halvere dit vandforbrug til tøjvask.