Installationstilladelse

For autoriserede VVS-installatører:

Ved nytilslutning er det vigtigt at du husker at medsende en grundplan med stikledningens placering.

Vælger du at have en målerbrønd skal denne placeres umiddelbart indenfor skel og vi skal altid have uhindret adgang til målerbrønden og vores vandmåler.

Jordledningen og målerbrønden er en del af forbrugerens installation. Læs evt. mere på siden Hvem ejer hvad?

Vi sørger for at levere og montere vandmåleren.

Ansøgningsskema til installationstilladelse 

Dokument nr. 1