Priser


Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Herning kommune som er tilsynsmyndighed.

De gældende priser og gebyrer finder du i vores takstblad.

Takstblad for 2023

Takstblad for 2024

I 2023 betaler du 58,81 kr. pr. m3 vand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

I lagkagediagrammet i højre side har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige. God fornøjelse.