Velkommen til Hammerum Vand

Vandværket blev etableret i 1911.

I 1911 havde Hammerum Vandværk 31 forbrugere - i 2022 er der godt 2.000 forbrugere, som til sammen bruger ca. 650 m3 vand i døgnet.

Hammerum Vandværk flyttede i 2008 ud af Hammerum by til nye omgivelser i HI-Park.

Vandværket er i dag et topmoderne vandværk som kan klare store krav til vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

Råvandet bliver hentet fra vandværkets 3 boringer ude i indvindingsområdet.

Vandværket udpumper ca. 240.000 m3 rent vand til vandværkets forbrugere pr år.

Drikkevandet i Hammerum Vand er blødt vand med en hårdhedsgrad på 4,8 dH.